Gezien de slechte covid omstandigheden hebben we beslist de Happy Fridays in januari ook nog niet te laten doorgaan. 

Wij zullen dit eind van de maand januari weer  opnieuw evalueren en hopelijk kunnen we snel weer samen genieten op vrijdag!

Veilige groeten