NL
EN

Op dinsdag 17 september starten we met de derde training onderbouw. Vanaf de leeftijd van U10 tot en met U12 kan je hieraan deelnemen maar enkel op inschrijving.  Dit kan je doen op onderstaande link.  Kostprijs bedraagt 100 euro en is supplementair te betalen op het inschrijvingsgeld. Dit is dus ook uitdrukkelijk als een derde training bedoeld.  De trainingen gaan door elke dinsdag van 17:00 tot 18:30. 

Inschrijving beschikbaar via: https://login.twizzit.com/v2/public/form/7291531fb582120c4d4e27d39f8e8535

Doelstelling


Herakles is een Belgische tophockey club die steeds een top 6 positie ambieert doorheen de nationale competities en door zijn grootte en inzet een belangrijke bijdrage levert aan de verdere uitbouw van hockey in België.
 

Onze identiteit wordt gekenmerkt door een gedeelde waardebeleving van alle leden. De sportieve resultaten worden behaald door een dynamische en kwalitatieve opleiding, begeleiding en doorstroming van eigen jeugd spelers.


Mission statement


Wij voeren een sportief beleid dat elke ploeg in elke leeftijdscategorie, zowel heren als dames, hun maximum potentieel en ambities kunnen waarmaken.

Wij investeren in een hoogstaand kwaliteitsniveau van sport- en andere infrastructuur ten voordele van alle leden.

Wij engageren ons naar onze jeugd en hun ouders voor een professionele omkadering en begeleiding ten einde deel uit te maken van de lange termijn ontwikkeling van de club.

Wij voeren een ambitieus beleid om onze doelstellingen te kunnen realiseren zonder de financiële gezondheid van de club te hypothekeren.

Wij dragen significant bij tot de verdere ontwikkeling van het Belgische hockey en zijn een sturende en ondersteunende partner van de KBHB.

Wij creëren een gemeenschap waarin alle mensen met gelijke waarden zich sociaal en sportief thuis voelen.

Wij werken in partnership met onze sponsors waarbij hun rendement op investering een gemeenschappelijk doel is.
 

Waarden 

  • Familiale waarden
  • Respect voor mede- en tegenspeler, scheidsrechters, supporters eigen en tegenpartij
  • Betrokkenheid en actieve deelname van spelende en niet-spelende leden bij de club
  • De clubkleuren worden waardig vertegenwoordigd (gedrag, netheid, etc) op en naast het terrein
  • Sportief en gezond leven
                                                 
 

© 2019, website powered by Twizzit.com

© 2019, website powered by Twizzit.com